Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar iemand in de gevangenis

Reiskosten horen bij de kosten van het normale leven. Daar krijgt u normaal gesproken geen extra bijstand voor. Maar wilt u iemand bezoeken die een gevangenisstraf uitzit? En is die gevangenis niet bij u in de buurt? Dan heeft u soms recht op bijzondere bijstand voor de reiskosten. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Regels van ISD Brabantse Wal

Als een van uw gezinsleden gedetineerd raakt, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de reiskosten die u maakt bij een bezoek aan uw partner of een bloed- of aanverwant in de eerste graad die tot aan zijn detentie behoorde tot uw gezin. Onder bloed- of aanverwant in de eerste graad wordt verstaan:

  • (adoptie)ouders;
  • (adoptie)kinderen;
  • (adoptie)ouders van uw partner;
  • (adoptie)kinderen van uw partner;
  • partner van uw (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Daarnaast moet de gedetineerde verblijven in een gesloten inrichting binnen Nederland en moet hij geen recht hebben op verlof.

U kunt bijzondere bijstand krijgen voor 1 bezoek per 2 weken. U mag de gedetineerde uiteraard vaker bezoeken, maar dan krijgt u de kosten niet vergoed. Zodra de gedetineerde recht heeft op weekendverlof, krijgt u geen bijzondere bijstand meer. 

U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor een bezoek aan een gedetineerde in het buitenland.

Hoogte bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de kosten van de goedkoopste reismogelijkheid per openbaar vervoer. Reist u met eigen vervoer, dan krijgt u € 0,19 per kilometer.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook