Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met bijstand

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere kosten.

Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent.

Bekijk meer vragen

Na 2022 ook een energietoeslag 2023

Het kabinet heeft aangekondigd dat er ook voor 2023 een regeling voor energietoeslag zal zijn, waar gemeenten voor hun inwoners gebruik van kunnen maken.
Daar zullen de Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht een besluit over nemen als er voldoende duidelijkheid is vanuit het Rijk over de voorwaarden die daarvoor gelden, want die kunnen mogelijk anders zijn als voor de energietoeslag 2022.

Deze gemeenten zullen er in elk geval naar streven om de huishoudens die voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, zoveel mogelijk ambtshalve te beoordelen. Anders gezegd; het streven is om zoveel als mogelijk de energietoeslag aan rechthebbende huishoudens toe te kennen, zonder dat een aanvraagformulier moet worden ingediend.

In afwachting van deze ontwikkelingen, is het nu niet mogelijk om een aanvraag voor de energietoeslag 2023 in te dienen.
Zodra de benodigde besluiten door de gemeentebesturen zijn genomen zullen die bekend worden gemaakt op deze website, via de pers en social media.

De energietoeslag 2022 kon tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd.

 


Contact


Formulieren


Betaling uitkering


Bijzondere bijstand


Wijzigingsformulier uitkeringen


Collectieve zorgverzekering


Clientenraad


Werkgevers


Vakantiemelding


Schuldhulp


BBZ


Contactformulier ISD

 

Bekijk meer

Nieuws