Antwoord op vragen over het sociaal domein

Einde van de WSNP

Het WSNP-traject kan om verschillende redenen worden beëindigd. Die redenen zijn:

1. U heeft al uw schulden afbetaald

Als u tijdens het WSNP-traject voldoende heeft gespaard en u al uw schulden kunt afbetalen, is er geen reden meer om door te gaan met het WSNP-traject. Het WSNP-traject wordt dan beëindigd.

2. U heeft een akkoord gesloten met uw schuldeisers

Tijdens het WSNP-traject kunt u een akkoord sluiten met uw schuldeisers. Zodra uw schuldeisers het akkoord hebben goedgekeurd, wordt het WSNP-traject beëindigd.

3. U houdt zich niet aan uw verplichtingen

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen die u in het WSNP-traject worden opgelegd, kan de rechter uw WSNP-traject beëindigen.

U krijgt dan geen schone lei. Als u dan nog schulden heeft, wordt uw WSNP-traject omgezet in een faillissement.

Als er na het opheffen van het faillissement nog schulden zijn, kunnen uw schuldeisers hun openstaande schulden bij u blijven opeisen.

4. De termijn van het WSNP-traject is verstreken

Het WSNP-traject duurt in principe drie jaar. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat het WSNP-traject vijf jaar duurt.

Is deze termijn verstreken, dan wordt het WSNP-traject beëindigd.

Heeft u uw schulden nog niet volledig afgelost, maar heeft u zich in principe wel aan de verplichtingen het WSNP-traject gehouden, dan kan de rechter u een schone lei verstrekken. U hoeft eventuele openstaande schulden aan uw schuldeisers dan niet meer te betalen.

 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen