Antwoord op vragen over het sociaal domein

COVID-19

Regels van ISD Brabantse Wal

Onderstaand treft u informatie aan over de regeling "Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten" (TONK) en de regeling "Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers" (TOZO)

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten; TONK

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari of februari 2021 ten minste 25% minder inkomen ten opzichte van januari of februari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft als inwoner van Steenbergen of Woensdrecht op dit moment als alleenstaande minder dan € 31.340,00 en indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Voor inwoners van Bergen op Zoom geldt een vermogensvrijlating van € 12.590,00 voor alleenstaande huishoudens en huishoudens met toeslagpartner (meerpersoonshuishoudens). Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en dergelijke bedragen samen minimaal 40% voor een alleenstaande en 35% bij een partnerschap, van uw inkomen op dit moment.


TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag;
• uw inkomen op dit moment;

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering in de periode maart 2021 tot en met juni 2021 aanvragen.
Deze uitkering wordt in 1 bedrag, éénmalig aan u verstrekt.

Hoe aanvragen?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier TONK invullen.

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

U dient het formulier inclusief de bewijsstukken per post te sturen naar ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf maandag 1 maart 2021 !

 

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 3

De coronacrisis raakt veel mensen: werkgevers, werknemers en ondernemers. Het kabinet wil iedereen die geraakt is, zo snel mogelijk helpen. Daarom zijn er een aantal noodregelingen opgezet. Deze regelingen zijn voor gemeenten en UWV eenvoudig en snel uit te voeren. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk geholpen worden.

Wat is de Tozo?

De Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Met deze regeling kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen en op uw bedrijfskapitaal. De Tozo bestaat uit twee delen:

 • een uitkering die uw inkomen aanvult.
 • een lening voor bedrijfskapitaal. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de huur van uw bedrijfspand betalen.

De Tozo-regeling is verlengd. Wat betekent dat?

 • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wanneer gaat de verlenging in?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en Tozo 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

U kunt vanaf 1 februari 2021 een Tozo-uitkering levensonderhoud aanvragen met terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Wie in februari 2021 een aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden voor de Tozo 3.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media geldt er voor de Tozo 3-uitkering geen vermogenstoets.

Uw vermogen is niet van invloed op uw recht op Tozo 3.

Het voornemen van het kabinet is om voor een nieuwe aanvraagperiode van
1 april 2021 t/m 30 juni 2021 (Tozo 4) wel een vermogenstoets te hanteren.

Nadere informatie hierover wordt binnenkort op website van de ISD en de Brabantse Wal-gemeenten opgenomen. Ook nadere informatie over de terugbetaling van geldleningen zal hier te vinden zijn.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. U kunt verlening aanvragen via onderstaande link naar het verkort aanvraagformulier.

Voor het eerst aanvragen?

Indien u voor het eerst Tozo wilt aanvragen, kunt u dat doen via het ‘volledig aanvraagformulier’. Hieronder treft de link aan naar dat volledig aanvraagformulier.

Als u wilt weten of u mogelijk in aanmerking komt voor de Tozo-regeling, kunt u gebruik maken van de informatie op de website krijgiktozo.nl.

Volledig of verkort aanvraagformulier?

Heeft u eerder een Tozo 2 uitkering toegekend gekregen en is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van deze Tozo-uitkering.

Als deze periode 3 maanden of langer is dan moet u gebruik maken van het volledige aanvraagformulier.

Direct aanvragen?

Voor de aanvraag van Tozo 3 heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

Verkort aanvraagformulier   (verlenging aanvragen)
Volledig aanvraagformulier  (voor de eerste keer Tozo aanvragen)

 

Wilt u de Tozo intrekken?

Als u een aanvraag TOZO heeft ingediend, maar deze in wilt trekken, dan kunt u gebruik maken van het formulier Intrekken TOZO. U kunt deze hier downloaden.

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen via dit contactformulier. Het formulier Intrekken TOZO kunt u dan als bijlage toevoegen (uploaden).

 

Laatst bijgewerkt op 03-03-2021

Lees ook