Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand

Als u een klein inkomen heeft en wordt geconfronteerd met extra kosten die u niet kunt betalen kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. De kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze moeten noodzakelijk zijn;
  • er is geen andere regeling of instantie de deze noodzakelijke kosten vergoeden;
  • het moeten bijzondere kosten zijn. 

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. 

Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

Voorzieningen voor minima

De gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Heeft u recht op bijzondere bijstand? Dan heeft u vaak ook recht op deze voorzieningen.

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

Als u recht heeft op bijzondere bijstand is deze uitkering in principe gelijk aan de hoogte van de kosten. De gemeente zal wel altijd kijken naar de goedkoopste oplossing. 

Lees ook