Antwoord op vragen over het sociaal domein

Collectieve ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Vaak is het mogelijk een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten via uw gemeente. Het voordeel van collectieve verzekeringen is dat ze goedkoper zijn. Soms vergoedt de gemeente een deel van de premie voor de collectieve aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van wat uw gemeente daarover heeft bepaald.

De gemeente heeft het volgende bepaald over een collectieve (aanvullende) verzekering:

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD biedt de mogelijkheid aan tot deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. U kunt deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Uw vermogen telt niet mee. De ISD kijkt naar uw inkomen in de maand september voorafgaand aan het jaar waarin u deelneemt aan de verzekering. 

U krijgt voor een gedeelte van de premie van de aanvullende verzekering bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook