Antwoord op vragen over het sociaal domein

Levensvatbaar bedrijf

In principe kunt u als zelfstandige alleen bijstand ontvangen als u een levensvatbaar bedrijf of beroep hebt. Daarmee wordt bedoeld dat u ná het ontvangen van bijstand weer inkomen hebt waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien en waarmee u uw bedrijf kunt voortzetten. De eis van levensvatbaarheid geldt niet voor:

  • zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een inkomen dat blijvend onder bijstandsniveau zit ; en
  • zelfstandigen van wie het bedrijf of beroep niet levensvatbaar is en die zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 12 maanden, hun bedrijf beëindigen.

Is uw bedrijf levensvatbaar? 

De gemeente moet onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Daarvoor kan ze bijvoorbeeld uitgaan van:

  1. Uw bedrijfsbeleid en commerciële mogelijkheden
  2. Uw begroting
  3. Uw eventuele schulden

Daarnaast kan uw gemeente een advies opvragen bij een deskundige (zoals het Intermediair Midden- en Kleinbedrijf, het IMK). De deskundige moet het advies eerst met u bespreken, voordat de gemeente het advies krijgt.