Antwoord op vragen over het sociaal domein

Scholing

De gemeente kan u scholing of opleiding aanbieden om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente hoeft u geen scholing of opleiding aan te bieden als verwacht wordt dat de scholing of opleiding uw krachten en bekwaamheden te boven gaan en het niet bij zal dragen aan de vergroting van de kans op arbeid.

Afhankelijk van uw situatie wordt u scholing of opleiding aangeboden.

Jonger dan 27 jaar

Als u jonger dan 27 jaar bent en onderwijs kan volgen dat door de overheid betaald wordt, heeft u geen recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

Alleenstaande ouders met de zorg over een kind jonger dan 5 jaar

Als u een alleenstaande ouder bent en u hebt de zorg over uw kind dat jonger is dan 5, wordt u uitgezonderd van de arbeidsplicht. Wel moet u voldoen aan uw re-integratieplicht.

Alleenstaande ouder zonder startkwalificatie

Als u een alleenstaande ouder bent zonder startkwalificatie (diploma MBO vanaf niveau 2, diploma HAVO of diploma VWO) kunt u scholing of opleiding krijgen ter bevordering van de toegang tot de arbeidsmarkt.

Alleenstaande ouder met startkwalificatie

Als u wel een startkwalificatie hebt, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om een extra opleiding te volgen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente biedt u dit traject niet als zij vindt dat uw krachten en bekwaamheden niet voldoende zijn om de scholing of opleiding te kunnen volgen. Hierbij kunt u denken aan een verstandelijke of lichamelijke beperking of een taalbarrière. Als dit bij u het geval is, kan de gemeente u een educatieopleiding aanbieden. De gemeente bepaalt wat voor u een passende opleiding is.

U heeft een startkwalificatie

Als u al een startkwalificatie hebt, is scholing niet verplicht. U kunt wel gebruik maken van scholing om uw competenties en vaardigheden te houden, bijvoorbeeld door stage of vrijwilligerswerk. Ook kunt u zich laten omscholen.

Lees ook