Antwoord op vragen over het sociaal domein

SVB

De Sociale Verzekeringsbank voert een aantal wetten uit. Een voorbeeld daarvan is de bijstandsuitkering voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en te weinig inkomen hebben.