Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toeslagpartner

Als u een toeslagpartner hebt , heeft dit gevolgen voor de toeslagen die u krijgt van de Belastingdienst. Op de site van van de Belastingdienst kunt u bekijken of u een toeslagpartner heeft.