Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aflosaanvulling (suppletie)

Voordat u een lening kunt afsluiten bij een bank of een gemeentelijke kredietverstrekker, zal deze uw aflossingscapaciteit berekenen. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken om uw lening terug te betalen. Hoeveel u kunt lenen, is afhankelijk van uw aflossingsruimte.

Hebt u een laag inkomen? Dan kan uw aflossingsruimte onvoldoende zijn om de lening af te sluiten die u nodig heeft. De gemeente kan u dan bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie verstrekken. Een suppletie is een aanvulling op uw aflossingsruimte, waardoor u een hogere lening kunt afsluiten.

Wat uw gemeente heeft bepaald

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie:

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD verstrekt geen bijzondere bijstand voor suppletie. Als de maximaal haalbare lening bij de kredietbank onvoldoende is om uw kosten te financieren, dan kunt u mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017