Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bewindvoerderskosten

Beschermingsbewind 

U heeft recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw bewindvoerder, als u aan alle voorwaarden voor het recht erop voldoet.

WSNP     

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw WSNP-bewindvoerder.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering:

Regels van ISD Brabantse Wal

Beschermingsbewind

In de kosten van beschermingsbewind en mentorschap kan bijzondere bijstand worden verleend overeenkomstig de beschikking van de kantonrechter.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Als u onder bewind staat in het kader van de WSNP, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen. 

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook