Antwoord op vragen over het sociaal domein

Geestelijke gezondheidszorg

Generalistische basis GGZ

De kosten van de generalistische basis GGZ-zorg krijgt u vergoed van de zorgverzekering. Omdat de zorgverzekering de kosten betaalt, kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.

Gespecialiseerde GGZ

Voor de kosten voor gespecialiseerde GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt dus ook geen recht op bijzondere bijstand.

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling:

Regels van ISD Brabantse Wal

In bepaalde gevallen kan voor psychotherapie bijzondere bijstand worden verleend door de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

.

Lees ook