Antwoord op vragen over het sociaal domein

Geneesmiddelen

Hoofdregel: geen bijzondere bijstand voor geneesmiddelen

Geneesmiddelen die u op recept van uw arts gebruikt, worden in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor deze geneesmiddelen hebt u daarom geen recht op bijzondere bijstand. U hebt ook geen recht op bijzondere bijstand voor voorgeschreven geneesmiddelen die uw verzekering niet vergoedt, zoals plantaardige en homeopathische geneesmiddelen en medicinale cannabis.

Zelfzorggeneesmiddelen

Ook voor zelfzorggeneesmiddelen krijgt u in principe geen bijzondere bijstand. Als u de volgende zelfzorgmiddelen langer dan een half jaar moet gebruiken, kunt u recht hebben op een vergoeding vanuit de zorgverzekering:

  • middelen tegen allergie
  • middelen bij maagledigingsstoornissen
  • middelen bij diarree
  • kalktabletten
  • laxeermiddelen
  • middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging (kunsttranen)

Voor de eerste aanschaf van de medicijnen krijgt u geen vergoeding, daarna kan dat wel. U moet dan wel uw middelen bij de apotheek kopen. Uw arts moet de middelen voor langdurig gebruik voorschrijven.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente kan besluiten toch bijzondere bijstand verstrekken voor zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening en heeft daarover het volgende bepaald:

Regels van ISD Brabantse Wal

In bepaalde gevallen kan voor kosten in verband met zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening bijzondere bijstand worden verleend door de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017