Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Een deel van de heffingskortingen ontvangt u via uw werkgever of uitkeringsinstantie, de zogenaamde loonheffingskortingen. Andere heffingskortingen ontvangt u via een teruggave van de belastingdienst. Naast de heffingskortingen zijn er nog andere fiscale regelingen die voor u van belang kunnen zijn. 

Welke heffingskortingen?

Iedere belastingbetaler heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast kunt u recht hebben op aanvullende kortingen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De volgende aanvullende kortingen komen voor:

 • Arbeidskorting
 • Ouderenkorting
 • Alleenstaande ouderenkorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Korting voor maatschappelijke beleggingen
 • Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen


Meer informatie en de voorwaarden die gelden voor de aanvullende heffingskortingen, staan op de site van de Belastingdienst.

Vrijgelaten heffingskortingen

Als u een algemene bijstandsuitkering hebt, dan geldt het bedrag van de heffingskorting voor u als inkomen. De jonggehandicaptenkorting wordt voor mensen van 27 jaar of ouder niet als inkomen geteld.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt dan kan de gemeente zelf bepalen welke heffingskortingen meetellen als inkomen.


Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer zij een voorlopige teruggave kort op uw bijstandsuitkering:          

Regels van ISD Brabantse Wal

Onderstaande regels gelden voor de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Voor inwoners van Steenbergen kunnen andere regels gelden.

Teruggaven waar de gemeente rekening mee houdt

De gemeente houdt bij de vaststelling van de hoogte van uw uitkering rekening met bedragen aan teruggave en voorlopige teruggave van de belastingdienst die u ontvangt. Van belang is wel dat deze betrekking moeten hebben op de periode waarin u bijstand ontvangt of heeft ontvangen. Teruggaven die geen betrekking hebben op de periode waarin u bijstand ontving, worden tot uw vermogen gerekend.

Als u ervoor kiest om de (voorlopige) teruggave niet aan te vragen, dan brengt de gemeente het bedrag van deze teruggaaf wel in mindering op uw bijstandsuitkering.

Teruggaven waar de gemeente géén rekening mee houdt

De gemeente houdt géén rekening met de volgende teruggaven:

 • Een teruggave in verband met de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting
 • Een teruggave in verband met de jonggehandicaptenkorting
 • Als u een alleenstaande ouder bent van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, dan houdt de gemeente ook geen rekening met:
  • de aanvullende alleenstaande ouderkorting
  • de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting

Laatst bijgewerkt op 28-03-2018

Lees ook