Antwoord op vragen over het sociaal domein

Legeskosten verblijfsvergunning en naturalisatie

Bent u vreemdeling en wilt u zich tijdelijk of permanent in Nederland vestigen? Dan moet u daar een verblijfsvergunning voor aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich na verloop van tijd laten naturaliseren tot Nederlander. In beide gevallen zult u kosten moeten maken voor de behandeling van uw aanvraag. Dat noemen we legeskosten.

Recht op bijzondere bijstand?

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor die kosten. Heeft u door bijzondere omstandigheden niet kunnen sparen voor uw legeskosten en kunt u er ook geen lening voor afsluiten? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Daarvoor moet u tijdens het aanvragen van de verblijfsvergunning al een met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling zijn. Zie voor meer informatie ook U bent een procedure gestart om in Nederland te blijven. Als de afstand tussen uw woonplaats en het kantoor van de IND erg groot is, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten.

Wat heeft uw gemeente bepaald?

Regels van ISD Brabantse Wal

Legeskosten

In principe verleent de ISD geen bijzondere bijstand voor deze kosten omdat zij er vanuit gaat dat u deze kosten zelf uit uw inkomen kunt betalen door hiervoor te sparen of door gespreide betaling achteraf. De ISD kan hier alleen van afwijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Als u niet in staat bent geweest te reserveren voor deze kosten of geen lening kunt afsluiten, dan kan de ISD bijzondere bijstand verstrekken.

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Naturalisatie

De ISD verstrekt geen bijzondere bijstand voor de kosten van naturalisatie.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017