Antwoord op vragen over het sociaal domein

Maatschappelijke participatie

Minimabeleid

Veel gemeenten hebben een speciale regeling om te zorgen dat mensen met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als de gemeente zo'n  regeling aanbiedt, hebt u meestal geen recht op bijzondere bijstand voor dit soort activiteiten. 

De gemeente bepaalt welke activiteiten worden vergoed en wie er recht op heeft.