Antwoord op vragen over het sociaal domein

Overbrugging scherpe terugval inkomen

Uw inkomen kan ineens lager worden, bijvoorbeeld als u onverwacht werkloos wordt.

In die gevallen kunt u mogelijk tijdelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om de daling van uw inkomen te vergoeden en u te laten wennen aan uw lagere inkomen. 

Uw inkomen is plotseling lager?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de opvang van een plotselinge inkomensdaling door andere oorzaken:

Regels van ISD Brabantse Wal

Ter overbrugging van de eerste maandbetaling van de algemene bijstand kan in bijzondere omstandigheden bijzondere bijstand worden verleend in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Van bijzondere omstandigheden kan sprake zijn bij:

  • het verlaten van een asielzoekerscentrum;
  • het verlaten van de echtelijke woning bij echtscheiding.
  • bij deelname aan een door of namens de gemeente opgezet zorgproject.

De te overbruggen periode is maximaal een maand.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

Lees ook