Antwoord op vragen over het sociaal domein

Studiekosten

In principe bestaat er geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van een opleiding of studie. Als u een opleiding of studie volgt dat kunt u daarvoor studiefinanciering aanvragen. Wilt u een opleiding om uw kans op werk te vergroten, neem dan contact op met uw gemeente en vraag een voorziening aan in de vorm van scholing. Zie ook Scholing.