Antwoord op vragen over het sociaal domein

U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

U hebt alleen recht op bijzondere bijstand als u (of uw gezinsleden) onvoldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te betalen. Dit betekent:

  • dat als u geen draagkracht heeft, u recht kunt hebben op bijzondere bijstan;
  • dat als u draagkracht heeft, u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Wat is draagkracht?

Uw draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen (en eventueel: uw individuele inkomenstoeslag) waarmee u de kosten zelf kunt betalen. Alleen als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te bestalen, heeft u recht op bijzondere bijstand.

Middelen  

De gemeente kan zelf bepalen met welke middelen zij bij de vaststelling van uw draagkracht rekening houdt en of zij wel of niet rekening houdt met de inkomens- en vermogensvrijlatingen zoals die gelden voor het recht op een bijstandsuitkering:

Regels van ISD Brabantse Wal

Inkomen

De ISD stelt uw inkomen op dezelfde manier vast als voor de algemene bijstand. De ISD laat dus dezelfde soorten inkomen vrij. Dat gebeurt niet als u bijzondere bijstand aanvraagt voor een van die soorten inkomen.

Wat is uw maandinkomen?

In principe houdt de ISD als maandinkomen uw inkomen aan in de maand waarin u voor het eerst kosten maakte. Als u wisselende inkomsten heeft, kijkt de ISD naar het gemiddelde van het inkomen over de maand waarin u de kosten maakte en 5 maanden daarvoor.

Vermogen

Uw vermogen wordt volledig in aanmerking genomen. Bezittingen in natura die algemeen gebruikelijk zijn of die noodzakelijk zijn gelet op uw omstandigheden tellen niet mee. Ook het bij het begin van de bijstand aanwezige vermogen telt niet mee voor zover dit lager is dan de voor u geldende vermogensgrens.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag wordt niet meegeteld. De individuele inkomenstoeslag telt wel mee bij de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Draagkrachtperiode

De gemeente heeft het volgende bepaald over de draagkrachtperiode:

Regels van ISD Brabantse Wal

Draagkracht 

De draagkracht wordt vastgesteld over een periode van 12 maanden.

De draagkracht wordt in geval van incidentele bijzondere noodzakelijke kosten in één keer in mindering gebracht op de kosten.

Bij periodieke bijzondere noodzakelijke kosten wordt de draagkracht verdeeld over de maanden waarover bijzondere bijstand is toegekend.

Wanneer er tegelijk incidentele en periodieke bijzondere noodzakelijke kosten zijn wordt de draagkracht bij voorrang verrekend met de incidentele kosten waarover bijzondere bijstand is toegekend.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Draagkrachtpercentage

Het draagkrachtpercentage bepaalt welk deel van uw inkomen en vermogen u moet gebruiken om uw kosten mee te betalen. De gemeente gebruikt het volgende draagkrachtpercentage:

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD bepaalt uw draagkracht over uw inkomen als volgt:

Inkomen

Draagkracht

Inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm Geen
Inkomen dat u heeft van 120,0001% van de bijstandsnorm tot en met 150% van de bijstandsnorm 50% van het inkomen is draagkracht
Inkomen dat u heeft vanaf 150% van de bijstandsnorm

100% van het inkomen is draagkracht

In sommige situaties telt al uw inkomen boven de bijstandsnorm mee als draagkracht. Dat is zo bij bijzondere bijstand voor de volgende kosten:

  • aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud aan personen van 18 tot 21 jaar;
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • een woonkostentoeslag;
  • de administratiekosten, waarborgsom en eerste en tweede maand huur voor een woning, inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen;
  • kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook