Antwoord op vragen over het sociaal domein

Waskosten

Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van het wassen van kleding en het vervangen van versleten kleding. 

U moet meer wassen door lichamelijke klachten?

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten méér dan normale kosten hebt voor het wassen en vervangen van kleding. Voor incontinentie geldt dat u recht kunt hebben op incontinentie-absorptiemiddelen van uw zorgverzekeraar. U hoeft dan geen extra waskosten te maken. 

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor waskosten en kosten kledingslijtage:

Regels van ISD Brabantse Wal

Wanneer u geen beroep kunt doen op iets anders komen de kosten van extra wasverzorging, extra kledingslijtage als gevolg van gebreken of ziekte, voor bijzondere bijstand in aanmerking.Wel moet u hiervoor een verklaring van een arts hebben. 

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017