Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woon-werkverkeer

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten. De reden hiervoor is dat u uw kosten meestal vergoed krijgt via uw werkgever of uit het reïntegratiebudget van uw gemeente. 

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de reiskosten die u heeft voor woon-werkverkeer:

Regels van ISD Brabantse Wal

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor verwervingskosten. De gemeente bepaalt per individu of er een direct verband bestaat met de verrichte werkzaamheden. U bent verplicht om een bewijs van de werkgever te overleggen dat het maken van bepaalde kosten voor het verrichten van werkzaamheden noodzakelijk is.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

 

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017