Antwoord op vragen over het sociaal domein

Onderhoudsplicht

Onderhoudsplicht

Heeft u een onderhoudsplicht naar iemand? Dan betekent dat dat u volgens de wet moet meebetalen aan zijn of haar levensonderhoud. Oftewel, u bent financieel verantwoordelijk voor hem of haar.

Hieronder leest u een aantal punten over de onderhoudsplicht:

  • Ex-partners hebben volgens de wet soms een onderhoudsplicht naar elkaar.
  • Als de rechter de onderhoudsplicht heeft bepaald, dan heet het alimentatieplicht.
  • Alimentatieplicht naar de ex-partner (partneralimentatie) duurt maximaal 12 jaar.
  • Heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan vijf jaar geduurd? En heeft u samen geen kinderen gekregen? Dan duurt de onderhoudsplicht even lang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd.
  • Gaat uw ex-partner met iemand anders samenwonen? Dan stopt uw onderhoudsplicht naar hem of haar.
  • Ouders hebben volgens de wet altijd een onderhoudsplicht naar hun kinderen. Dat geldt totdat hun kinderen 21 jaar zijn.
  • Alimentatie voor kinderen (kinderalimentatie) is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding.

Lees ook

Begrippen