Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u volgens de wet echt nodig heeft om te kunnen leven. Dat is volgens de wet het ‘bestaansminimum.’ Het is ongeveer 90% van uw hele uitkering, uw vakantiegeld meegerekend. Op dat deel van uw uitkering kan normaal gesproken niemand beslag leggen. Ook de gemeente en de deurwaarder niet.

Op de 10% boven het beslagvrije deel kan wél beslag worden gelegd. Maar alleen als de rechter dat besloten heeft.

Lees ook

Begrippen