Antwoord op vragen over het sociaal domein

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er om te zorgen:

  • dat u beter voor uzelf kunt (blijven) zorgen;
  • dat u mee kunt doen in de samenleving;
  • dat u beschermd kunt wonen als dat nodig is;
  • dat u opvang krijgt als u dat nodig heeft.

De gemeente moet hiervoor zorgen. Het kan gaan om hulpmiddelen in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een traplift. Of persoonlijke begeleiding of huishoudelijke hulp. Of vervoer.

Lees ook