Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uitkeringsintake

De uitkeringsintake is een gesprek over uw uitkeringsaanvraag. Meestal is dat met een consulent van de gemeente. In dat gesprek levert u het aanvraagformulier in, dat u heeft ingevuld. Met alle gevraagde gegevens en bewijzen die erbij moeten.

Heeft u nog niet alle gegevens en bewijzen? Dan krijgt u een periode waarin u die kunt inleveren. Dit is de aanvultermijn. Hoe lang die periode duurt, bepaalt de gemeente op dat moment.

Waar praat u over in het intakegesprek?
U praat over wat u inlevert. Dus over het aanvraagformulier en alle gegevens en bewijzen daarbij. Misschien heeft uw consulent er nog vragen over. De gemeente heeft dat allemaal nodig om te bepalen of u recht heeft op bijstand. En op hoeveel.

Soms praat u in dit gesprek ook over hoe u het beste snel werk kunt vinden. Het kan ook dat u daar een andere afspraak voor moet maken.

Lees ook