Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inrichting

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand. Welke dat in uw woonplaats zijn, kunt u bij de gemeente vragen. Meer hierover leest u op U verblijft in een inrichting.

Regels van ISD Brabantse Wal

Wel inrichtingen

  • Ziekenhuizen
  • Psychiatrische inrichtingen
  • Verpleeg-en verzorgingstehuizen

Geen inrichtingen

  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen
  • Projecten voor begeleid zelfstandig wonen
  • Opvang voor dak- en thuislozen

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u bent opgenomen in een inrichting, dan kunt u in principe recht hebben op bijzondere bijstand voor uw woonkosten en vaste lasten voor maximaal zes maanden. De periode van zes maanden gaat in op de dag dat uw bijstandsuitkering wordt omgezet in een bijstandsuitkering voor iemand die in een inrichting verblijft. Als uw verblijf in de inrichting langer duurt dan deze periode, dan wordt onderzocht of u nog zal terugkeren naar uw woning. Eventueel kan dan besloten worden de bijzondere bijstand nog een keer voort te zetten. 

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 01-05-2015

Regels van ISD Brabantse Wal

Wel eigen woonlasten

Uw bijstandsuitkering wordt per datum opname in een inrichting gewijzigd als u niet beschikt over zelfstandige huisvesting en om die reden geen eigen woonlasten heeft.

Geen eigen woonlasten

Als u wel eigen woonlasten heeft, wordt de uitkering ongewijzigd uitbetaald tijdens de maand van opname en 3 maanden daarna. Dit geldt ook als sprake is van een gedeeltelijke opname (b.v. weekendverlof).

 

Laatst bijgewerkt op 19-02-2018

 

 

 

Lees ook