Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw woonkosten als u bent opgenomen in een inrichting

Bent u opgenomen in een inrichting? En moet u uw woning toch aanhouden? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor de vaste kosten voor uw woning.

Dat kan als

  • de kosten echt nodig zijn
  • en u die kosten niet zelf kunt betalen
  • en u de kosten niet op een andere manier kunt betalen. Bijvoorbeeld door uw woning tijdelijk onder te verhuren.

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u bent opgenomen in een inrichting, dan kunt u in principe recht hebben op bijzondere bijstand voor uw woonkosten en vaste lasten voor maximaal zes maanden. De periode van zes maanden gaat in op de dag dat uw bijstandsuitkering wordt omgezet in een bijstandsuitkering voor iemand die in een inrichting verblijft. Als uw verblijf in de inrichting langer duurt dan deze periode, dan wordt onderzocht of u nog zal terugkeren naar uw woning. Eventueel kan dan besloten worden de bijzondere bijstand nog een keer voort te zetten. 

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 01-05-2015

Lees ook