Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heffingskortingen

Heffingskorting is korting op belasting die u moet betalen. Met een heffingskorting betaalt u dus minder belasting. Heeft u recht op een heffingskorting? Dan houdt de Belastingdienst daar rekening mee als zij berekent hoeveel belasting u moet betalen.

Heffingskortingen trekt de gemeente van uw uitkering af

Als u een bijstandsuitkering heeft, tellen heffingskortingen normaal gesproken mee als inkomsten. Die trekt de gemeente dus van uw uitkering af. Dat kan per maand, of over een heel jaar.

Kunt u een heffingskorting krijgen? Dan gaat de gemeente er vanuit dat u die aanvraagt. Zij trekt die namelijk ook van uw uitkering af, als u hem niet heeft aangevraagd.

Heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Heeft u een voorlopige teruggave aangevraagd? Dan krijgt u daarover een officiële brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u de teruggave krijgt, of niet. Van deze brief moet u een kopie naar de gemeente sturen. Dat is uw inlichtingenplicht.

Sommige heffingskortingen kunt u als voorschot vragen. U krijgt dan elke maand een bedrag van de Belastingdienst. Dit heet een ‘voorlopige teruggave’.

Sommige heffingskortingen trekt de gemeente niet van uw uitkering af

Want die tellen niet mee als inkomsten. Bijvoorbeeld de jonggehandicaptenkorting als u 27 jaar of ouder bent. Die heffingskorting mag u houden, bovenop uw uitkering.       

Regels van ISD Brabantse Wal

Onderstaande regels gelden voor de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Voor inwoners van Steenbergen kunnen andere regels gelden.

Teruggaven waar de gemeente rekening mee houdt

De gemeente houdt bij de vaststelling van de hoogte van uw uitkering rekening met bedragen aan teruggave en voorlopige teruggave van de belastingdienst die u ontvangt. Van belang is wel dat deze betrekking moeten hebben op de periode waarin u bijstand ontvangt of heeft ontvangen. Teruggaven die geen betrekking hebben op de periode waarin u bijstand ontving, worden tot uw vermogen gerekend.

Als u ervoor kiest om de (voorlopige) teruggave niet aan te vragen, dan brengt de gemeente het bedrag van deze teruggaaf wel in mindering op uw bijstandsuitkering.

Teruggaven waar de gemeente géén rekening mee houdt

De gemeente houdt géén rekening met de volgende teruggaven:

  • Een teruggave in verband met de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting
  • Een teruggave in verband met de jonggehandicaptenkorting
  • Als u een alleenstaande ouder bent van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, dan houdt de gemeente ook geen rekening met:
    • de aanvullende alleenstaande ouderkorting
    • de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting

Laatst bijgewerkt op 28-03-2018

Lees ook