Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inkomen

Voor de bijstand is al het geld dat bij u binnenkomt (zonder uw uitkering) uw inkomen. De gemeente moet weten hoeveel dat is. Daarmee berekent zij hoe hoog uw uitkering moet zijn.

Uw loon is inkomen. Belastinggeld dat u terugkrijgt ook. En alimentatie. En bijvoorbeeld lijfrente. Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Dat geldt ook als uw partner ergens anders woont. Of als uw partner geen recht op bijstand heeft.

Inkomsten achteraf
Krijgt u geld dat u nog tegoed had? Bijvoorbeeld: krijgt u in april nog loon over januari? Dan telt dat mee voor uw inkomen van januari. En dan heeft u, achteraf gezien, in januari misschien te veel bijstand gekregen. Als dat zo is dan moet u dat aan de gemeente terugbetalen.

Kreeg u in januari (nog) geen bijstand? Dan telt het geld dat u achteraf krijgt mee voor uw vermogen.

Vrijlaten van inkomsten uit werk
Inkomsten vrijlaten betekent dat de gemeente een deel van uw loon niet van uw uitkering aftrekt. Dat gebeurt bijvoorbeeld soms als u, naast uw uitkering, werk heeft dat u helpt om meer of beter werk te vinden. Dan telt de gemeente een deel van uw loon niet bij uw inkomen. Dat deel mag u houden bovenop uw uitkering.

Er zijn drie soorten vrijlatingen:

 • De algemene inkomstenvrijlating.
  Dan mag u een deel van uw loon houden bovenop uw uitkering. Dit duurt maximaal zes maanden.
 • De inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders met jonge kinderen.
  Ook dan mag u een deel van uw loon houden bovenop uw uitkering. Deze krijgt u pas na de ‘algemene inkomstenvrijlating’. Deze duurt maximaal dertig maanden. Het bedrag dat u mag houden is meestal lager dan bij de algemene inkomstenvrijlating.
 • De inkomstenvrijlating voor wie om gezondheidsredenen niet fulltime kan werken.
  Kunt u door uw gezondheid niet fulltime werken? Ook dan mag u een deel van uw loon houden bovenop uw uitkering.

Regels van ISD Brabantse Wal

Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht

Toepassing van de inkomstenvrijlating

Uw inkomsten uit arbeid en andere inkomsten die meetellen als inkomen mogen niet hoger zijn dan de toepasselijke bijstandsnorm.

De inkomstenvrijlating geldt voor inkomsten uit arbeid die u na de ingangsdatum van u uitkering heeft ontvangen. Ontvangt u inkomsten uit arbeid bij de start van uw uitkering? dan geldt de inkomstenvrijlating vanaf het moment dat u minimaal 5 uur per week meer gaat werken.

Inkomstenvrijlating en aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders

 • De hoogte van de inkomensvrijlating bedraagt 25% van uw inkomsten die u verdient met uw betaalde baan tot een maximaal bedrag per maand.
 • De inkomsten uit arbeid moeten u helpen om weer aan het werk te komen.
 • Inkomsten uit illegale activiteiten worden niet meegenomen voor inkomstenvrijlating.
 • Inkomsten die u niet of niet optijd heeft opgegeven worden niet meegenomen voor inkomstenvrijlating.
 • U heeft per uitkeringsperiode één keer recht op inkomstenvrijlating. Na een onderbreking van 6 maanden heeft u hier opnieuw recht op.
 • Bent u gehuwd? Dan heeft u allebei recht op inkomstenvrijlating tot een maximaal bedrag.
 • De inkomstenvrijlating geldt niet voor personen jonger dan 27 jaar.

U kunt minder uren werken door een medische aandoening

 • De hoogte van de inkomensvrijlating bedraagt 15% van uw inkomsten die u verdient met uw betaalde baan tot een maximaal bedrag per maand.
 • Bent u gehuwd? Dan heeft u allebei recht op inkomstenvrijlating tot een maximaal bedrag.

Andere inkomsten die ook vrijgelaten kunnen worden 

 • De doorbetaling van uw loon als u ziek bent
 • Uw uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als u aan het werk bent.
 • Inkomsten uit werk als (gedeeltelijke) zelfstandige

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

Uw kinderen 
Heeft u kinderen onder de 18 jaar voor wie u volgens de wet financieel verantwoordelijk bent? Geld dat zij zelf verdienen telt normaal gesproken nooit mee voor uw inkomen.

Lees ook