Antwoord op vragen over het sociaal domein

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is een vergoeding voor loon. Heeft u een beperking? Dan krijgt uw werkgever loonkostensubsidie als hij/zij u in dienst neemt. Dit kan ook worden aangevraagd na het begin van uw baan. 

Uw werkgever moet u namelijk het wettelijk minimumloon betalen. Ook als u het werk niet zo snel kunt als uw collega’s die geen beperking hebben. De gemeente vergoedt dan (tijdelijk) het verschil tussen het wettelijk minimumloon en uw werkniveau met loonkostensubsidie.

Regels van de gemeente
De gemeente heeft het volgende geregeld over de loonkostensubsidie:

Regels van ISD Brabantse Wal

Loonkostensubsidie

De gemeente kan u als re-integratievoorziening een baan met een arbeidsovereenkomst aanbieden en uw werkgever hiervoor loonkostensubsidie verstrekken.

Werken met behoud van uitkering

De gemeente kan u u ook een re-integratietraject aanbieden, waarbij u gaat werken met behoud van uitkering. Het is de bedoeling dat u daardoor (makkelijker) een baan krijgt. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en de gemeente biedt u zo'n traject aan, dan bent u in principe verplicht hieraan mee te werken. De gemeente kent de volgende trajecten:

  • proefplaatsing
  • werkstage
  • participatieplaats
  • detachering

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

 

Lees ook