Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing betekent dat het kind niet meer thuis kan wonen en naar een andere woonplek moet. Dat kan noodzakelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Ook kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn voor behandeling van de problemen van het kind. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen gebeuren.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.