Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wettelijk vertegenwoordiger

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben een wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger mag officiële handelingen verrichten voor het kind. Zoals het zetten van een handtekening. Ouders met gezag zijn de wettelijk vertegenwoordiger van hun kind. Hebben ouders geen gezag? Dan is een voogd de wettelijk vertegenwoordiger.

Let op! De wettelijk vertegenwoordiger is ook degene die toestemming moet geven voor de hulp die het kind krijgt. Er geldt dan een uitzondering. Vanaf 16 jaar kan het kind zelf toestemming geven. Toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger is dan niet nodig.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.