Antwoord op vragen over het sociaal domein

Pleegzorg

Pleegzorg is er voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Het kind woont dan een periode in een pleeggezin. De pleegouders nemen de verzorging en opvoeding van het kind op zich. Het kind blijft in het pleeggezin totdat de thuissituatie verbeterd is en het kind weer thuis kan wonen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.