Antwoord op vragen over het sociaal domein

Doorlooptermijn

De gemeente moet u inzicht geven in het aantal weken tussen de Intake en het bereiken van het resultaat. Dit is de doorlooptijd. De doorlooptijd zal per geval verschillen. Het bereiken van het resultaat kan bijvoorbeeld zijn het opstarten van een schuldregeling of betalingsregeling. Het inzicht in de doorlooptijd kan de gemeente geven in het besluit tot toekenning van schuldhulpverlening.

Voorbeeld 

Sarah heeft op 1 maart een intakegesprek bij de gemeente. Na het intakegesprek blijkt dat er een schuldregeling moet worden opgestart. De schuldregeling is er op 1 mei. De doorlooptijd is in deze situatie 2 maanden (van 1 maart tot 1 mei). 

Uw gemeente heeft het volgende bepaalt over de doorlooptijd:

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen