Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat is een dwangakkoord

Als één of meer schuldeisers weigeren mee te werken aan een aangeboden schuldregeling dan kan de schuldenaar bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het uitspreken van een dwangakkoord. Je vraagt de rechtbank dan om de weigerachtige schuldeiser(s) te bevelen alsnog in te stemmen met de schuldregeling.

Voorkomen: onnodig in de Wsnp

Het dwangakkoord moet voorkomen dat personen in de schuldsaneringsregeling terecht komen die in het minnelijk traject op eigen kracht met hun schuldeisers een regeling hadden kunnen treffen. Specifiek in de situatie dat een schuldregeling niet doorgaat omdat een schuldeiser, zonder valide reden, zijn medewerking heeft geweigerd.

Als een belanghebbende toegang wil krijgen tot de Wsnp dan is hij niet verplicht om eerst via het dwangakkoord te proberen om zijn schuldeisers te dwingen om mee te werken aan de minnelijke schuldregeling.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.