Antwoord op vragen over het sociaal domein

Saneringskrediet

Een saneringkrediet is een manier om uw schulden te regelen. U leent hierbij één bedrag van bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank en lost hiermee alle andere schulden af. U betaalt vervolgens maandelijks een aflossing aan de gemeentelijke kredietbank.

Krijgt u een saneringskrediet? U doorloopt de volgende stappen:

  1. Uw totale afloscapaciteit wordt berekend.
  2. Er wordt een voorstel gemaakt voor de schuldregeling. Uw totale afloscapaciteit wordt verdeeld onder de schuldeisers. Sommige schuldeisers hebben recht op een groter deel van uw afloscapaciteit dan andere.
  3. Uw schuldeisers ontvangen een aanbod voor de schuldregeling. Meestal krijgen zij slechts een deel van de schuld terug.
  4. Als de schuldeisers het voorstel accepteren, dan moeten zij u aan het einde van de schuldregeling, als u aan al u verplichtingen heeft voldaan, finale kwijting verlenen.
  5. U sluit een lening af bij de gemeente of gemeentelijke kredietbank. U leent een bedrag ter grootte van uw totale afloscapaciteit (zie stap 1).
  6. Met de lening worden u schuldeisers betaald. Zij krijgen het bedrag dat is afgesproken in het voorstel (zie stap 2).
  7. U betaalt maandelijks de lening af bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank. U moet wel rente over deze lening betalen. Om zeker te weten dat u de schuld terugbetaald, kan de kredietgever om een pandrecht of looncessie vragen. De kredietgever moet dan wel een gemeentelijke kredietbank zijn.  

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.