Antwoord op vragen over het sociaal domein

Algemene voorziening

In de wet staat dat u pas recht hebt op een maatwerk (dat wil zeggen speciaal op u gerichte) voorziening als er geen algemene voorziening is die uw beperkingen compenseert. Als de gemeente een algemene voorziening heeft die voor u ook een oplossing biedt dan komt u dus niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.  

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten. Hierbij is niet eerst  onderzoek nodig naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers. De algemene voorziening is toegankelijk en gericht op maatschappelijke ondersteuning. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan een rolstoeldepot waar u voor een dag een rolstoel kunt lenen, of een klussendienst. De aanwezige algemene voorzieningen kunnen per gemeente verschillen. De algemene voorzieningen zijn voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk. Ook voor mensen zonder beperkingen. 

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.
 

Bijdrage in de kosten

De gemeente kan voor het gebruik van een algemene voorziening (behalve voor cliëntondersteuning) een vergoeding (bijdrage) vragen. De vergoeding moet meestal worden betaald aan de aanbieder van die voorziening. Als de gemeente een bijdrage voor algemene voorzieningen wenst te vragen, dan moet de gemeente dit in de verordening regelen.

 

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.