Antwoord op vragen over het sociaal domein

Auto-aanpassing

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een auto-aanpassing moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden 
U hoort tot de doelgroep 
U bent door uw beperkingen niet in staat het reguliere openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken. 
Geen andere vervoersvoorziening of combinatie daarvan biedt een goedkopere compenserende oplossing voor uw vervoersprobleem. 
U kunt geen gebruik maken vaneen andere voorziening of regeling. Gebruikt u de auto bijvoorbeeld voor werk of opleiding? Dan kunt u terecht bij het UWV. 

U voldoet aan de extra voorwaarden die uw gemeente kan stellen: 

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

U komt niet in aanmerking voor een auto-aanpassing als deze algemeen gebruikelijk is. Een aantal voorbeelden van algemeen gebruikelijke auto-aanpassingen zijn:

  • automatische transmissie;
  • elektrisch bedienbare ramen;
  • kosten van een APK-keuring;
  • een derde of vijfde deur en warmtewerend glas;
  • cruise control.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.