Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bereikbaarheid woning

Hebt u problemen met het bereiken van uw woning, dan zijn bijvoorbeeld de volgende aanpassingen mogelijk:
  • het verbeteren van toegangspaden;
  • het opheffen van hoogteverschillen;
  • het aanbrengen van hellingbanen; en
  • het verbeteren van herkenbaarheid van de woning (als u zeer slechtziend bent).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening om de bereikbaarheid van uw woning te verbeteren, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.