Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering waarvan eventuele verlagingen kunnen worden afgetrokken. Klik hier voor meer informatie over de hoogte van de bijstandsnorm.

Wettelijke basisuitkering
- verlaging
= Bijstandsnorm

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Naast de basisuitkering kan uw gemeente verlagingen hanteren. Uw basisuitkering kan verlaagd worden als u bijvoorbeeld geen woonlasten hebt, omdat u in een kraakwoning woont. De verlaging wordt uitgedrukt in een percentage van de wettelijke basisuitkering voor gehuwden.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.