Antwoord op vragen over het sociaal domein

Contra-indicatie

Uw gemeente kan bepalen dat voor (verstrekkingsvormen van) voorzieningen contra-indicaties gelden. Een contra-indicatie is een reden om geen recht te hebben op een (verstrekkingsvorm van een) voorziening. In twee situaties wordt dit begrip veel gebruikt:

1. Persoonsgebonden budgetIn principe mag u zelf kiezen of u een persoonsgebonden budget of een voorziening in natura wilt. Psychische of financiële problemen kunnen echter een reden zijn dat u niet kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget. Er is dan sprake van een contra-indicatie voor een persoonsgebonden budget. 
2. Individuele vervoersvoorziening

Bij het recht op een vervoersvoorziening heeft het collectief vervoer meestal voorrang op de andere individuele vervoersvoorziening, zoals een vergoeding van uw autokosten. Veel gemeenten leggen daarom in hun Wmo-verordening vast dat er een contra-indicatie moet zijn voor het gebruik van het collectief vervoer, voordat u recht heeft op andere individuele vervoersvoorziening.

Als u een contra-indicatie voor collectief vervoer heeft, is er een (medische) reden waarom u geen gebruik kunt maken van het collectief vervoer. Een voorbeeld hiervan is een dusdanig ernstig psychisch probleem waardoor u niet samen met anderen kunt reizen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.