Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dwangsom

Sinds 1 oktober 2009 hebt u een nieuw middel gekregen om de gemeente te dwingen om op tijd te beslissen over uw aanvraag of bezwaar. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Deze wet geldt alleen voor aanvragen, bezwaar- of beroepschriften en bezwaar- of beroepschriften tegen het niet tijdig nemen van een besluit die op of na 1 oktober 2009 worden ingediend.

Hoe kunt u een dwangsom vragen?

Heeft de gemeente te laat over uw aanvraag of bezwaar besloten? Dan moet u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Dit kan op verschillende manieren:

  • U schrijft een brief waarin u de gemeente meldt dat zij te laat heeft besloten. In deze brief moet duidelijk staan om welke beslissing het gaat.   
  • Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om een e-mail te sturen.
  • U maakt bezwaar tegen het uitblijven van de beslissing.
  • U dient een schriftelijke klacht in bij de gemeente over het uitblijven van de beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Verder geldt dat u niet onredelijk lang mag wachten met het vragen van een dwangsom. Ook kunt u niet al bij de aanvraag een dwangsom vragen, ook al verwacht u dat de gemeente niet op tijd zal beslissen.

De hoogte van de dwangsom

U krijgt per dag een dwangsom, maar maximaal voor 42 dagen. De termijn begint 2 weken nadat de gemeente uw ingebrekestelling heeft ontvangen.  

Voorbeeld 
De gemeente ontvangt op 2 januari uw brief waarin u de gemeente ingebreke stelt. De termijn van twee weken loopt dan van 3 januari tot en met 16 januari. Op 17 januari hebt u voor het eerst recht op een dwangsom, als u dan nog steeds geen besluit hebt ontvangen.

In de termijn van 42 dagen tellen alle dagen mee. Het maakt niet uit of dat weekdagen, weekenddagen of feestdagen zijn.  

Hoogte

De hoogte van de dwangsom verschilt per dag. :

dag 1 t/m 14 € 20,00 per dag 
dag 15 t/m 29 € 30,00 per dag 
dag 30 t/m 42 € 40,00 per dag 

Betaling

De gemeente moet in een beschikking bekend maken dat u recht hebt op een dwangsom. Dat moet gebeuren binnen twee weken na de dag dat u voor het laatst recht had op een dwangsom. Meestal kan de hoogte van de dwangsom worden vermeld in het besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift. Kan dat niet? Dan moet de gemeente de beschikking over de dwangsom afgeven binnen 2 weken na de beschikking op uw aanvraag of bezwaarschrift

De gemeente moet de dwangsom betalen binnen 6 weken nadat ze de beschikking heeft afgegeven.

Terugbetalen

Heeft de gemeente onterecht een dwangsom aan u betaald? Dan kan ze de betaalde dwangsom terugvorderen tot 5 jaar nadat de beschikking op de dwangsom is afgegeven. U moet de dwangsom dan terugbetalen. Als u het hiermee niet eens bent, dan kunt u bezwaar maken en daarna eventueel in (hoger) beroep gaan bij de rechter.

U bent het niet eens met de dwangsom

Bent u het niet eens met de beschikking op de dwangsom? U kunt bezwaar maken bij uw gemeente en daarna in (hoger) beroep gaan bij de rechter. Bent u al in bezwaar of beroep gegaan op een inhoudelijk besluit? Als u aangeeft dat u het ook niet eens bent met de beslissing over de dwangsom, dan kan dat in dezelfde procedure worden meegenomen. U moet bij een (hoger) beroep de rechter zo snel mogelijk een kopie van de beschikking over de dwangsom geven.

Voorbeeld 

Riet wil een traplift. De gemeente wijst de aanvraag af, maar heeft hierbij de termijn overschreden. Riet gaat in bezwaar tegen de afwijzing van haar aanvraag voor een traplift. Riet stuurt de gemeente ook een brief dat de beslissing te laat is genomen en dat ze een dwangsom wil. De gemeente vindt dat de overschrijding van de termijn de eigen schuld is van Riet en geeft daarom geen dwangsom. Riet is het hier niet mee eens en wil bezwaar maken. In de bezwaarprocedure over de traplift kan ook het bezwaar over de dwangsom worden meegenomen. Riet moet dit dan wel aangeven. 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen