Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig dichtbij uw bestemming parkeren. U mag ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal 3 uur langs een gele onderbroken streep. 

U kunt recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Kosten van leges en keuring

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden:

  • U moet medisch gekeurd worden. Dit is alleen anders als u uw oude gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen.
  • De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. 

De gemeente mag de kosten van keuring en leges aan u vergoeden op grond van de Wmo. De gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Wat heeft de gemeente bepaald over de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart?

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.