Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats stelt u in staat zo dicht mogelijk bij uw bestemming te parkeren. De parkeerplaats is bedoeld voor voertuigen die niet op de stoep geparkeerd mogen worden, zoals een (aangepaste) auto en een brommobiel. Uw gemeente beslist over de toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit is geen Wmo-voorziening.

Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

Algemene
gehandicapten-parkeerplaatsen 
Deze worden aangewezen door de gemeente bij drukke plaatsen zoals winkelcentra of huisartsenposten. Iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag hier parkeren. U kunt zelf geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. 
Individuele
gehandicapten-parkeerplaats 
Parkeerplaats op kenteken
Alleen de auto met het aangegeven kenteken mag hier parkeren. De parkeerplaats is niet beschikbaar voor andere personen. U kunt deze parkeerplaats zelf bij uw gemeente aanvragen. 
Parkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding
Binnen de aangegeven uren mag alleen de auto met het aangegeven kenteken hier parkeren. Buiten deze uren is de parkeerplaats voor iedereen beschikbaar. U kunt deze parkeerplaats zelf bij uw gemeente aanvragen. 

Voorwaarden

Voor de toekenning van een individuele gehandicaptenparkeerplaats kan uw gemeente de volgende eisen stellen. Deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Eisen die uw gemeente kan stellen voor de toekenning van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
Een gehandicaptenparkeerplaats is voor u medisch noodzakelijk. Veel gemeenten hanteren de regel dat u een gehandicaptenparkeerkaart moet hebben om voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen. Uw gemeente kan echter ook andere eisen stellen. 
De parkeerdruk in uw omgeving is hoog, waardoor u vaak ver van uw bestemming moet parkeren.
U kunt geen parkeerplaats maken op uw eigen terrein, bijvoorbeeld in de voortuin.
De gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in gevaar brengen.

Tegen de beslissing van uw gemeente over uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats kunt u bezwaar maken.

Kosten gehandicaptenparkeerplaats

Aan de aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn kosten verbonden, bijvoorbeeld de kosten voor een medische keuring en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord en het markeren van het wegdek. Uw gemeente kan hebben bepaald dat u deze kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen.

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over het vergoeden van de kosten van een gehandicaptenparkeerplaats: 

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.