Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hardheidsclausule

Soms kan het volgen van alle regels in de Wmo-verordening zeer onredelijk uitpakken. De gemeente kan dan afwijken van de regels, mits ze in haar Wmo-verordening een hardheidsclausule heeft opgenomen.

Uw gemeente heeft in haar Wmo-verordening het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.