Antwoord op vragen over het sociaal domein

Herziening

Herziening is het met terugwerkende kracht opnieuw vaststellen van uw recht op een voorziening en de hoogte en omvang van uw voorziening.

De gemeente kan uw voorziening bijvoorbeeld herzien wanneer uw medische situatie is veranderd of uw inkomen is gestegen. Eigenlijk wordt er door middel van herziening dus iets gecorrigeerd.

De wet geeft de volgende mogelijkheden op basis waarvan de gemeente mag herzien:

  • U hebt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt aan de gemeente. Als de gemeente de juiste gegevens of alle gegevens zou hebben gekregen dan zou de gemeente tot een andere beslissing zijn gekomen.
  • U hebt de voorziening of het persoonsgebonden budget niet langer nodig.
  • De voorziening of het persoonsgebonden budget is niet meer toereikend te noemen.
  • U voldoet niet aan de eisen/voorwaarden die bij de voorziening of het persoonsgebonden budget horen.
  • U gebruikt de voorziening of het persoonsgebonden budget niet of u gebruikt het niet voor het juiste doel.

Tegen het besluit om uw voorziening te herzien kunt u bezwaar maken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.