Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inkomen en vermogen voor eigen bijdrage/aandeel

De gemeente kan bepalen dat ze voor een voorziening een eigen bijdrage. of een eigen aandeel van u vraagt. De hoogte van de eigen bijdrage en het eigen aandeel is afhankelijk van uw zogenaamde 'bijdrageplichtig inkomen' Het gaat niet om uw inkomen nu, maar om het inkomen over het peiljaar. Het peiljaar is het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin u een voorziening ontvangt waarvoor u een eigen bijdrage of een eigen aandeel moet betalen. Kort gezegd: vraagt u in 2013 een voorziening aan waarvoor de gemeente een eigen bijdrage of een eigen aandeel vraagt, dan kijkt de gemeente naar uw inkomen uit 2011.

Bijdrageplichtig inkomen

Het bijdrageplichtig inkomen is uw verzamelinkomen over het peiljaar, vermeerderd met 8% van de gezamenlijke waarde van uw vermogen, beleggingen en bezittingen in box 3 van de belastingaangifte minus uw schulden in box 3 en het heffingvrije vermogen (€ 21.139).

Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van:

  • het inkomen uit werk en woning;
  • het inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met daarin begrepen te conserveren inkomen.

Hoe komt de gemeente aan uw gegevens?

De belastingdienst moet de gemeente (eigen aandeel) of het CAK (eigen bijdrage) die inkomensgegevens verstrekken.  

Zijn er geen inkomensgegevens?

Zijn er geen inkomensgegevens van u bekend? Dan is de eigen bijdrage voor u € 19,40 per 4 weken als u ongehuwd bent of € 27,60 per 4 weken als u gehuwd bent.

Speciale situatie: Uw huidige inkomen is aanzienlijk lager dan uw inkomen in het peiljaar

Het is mogelijk dat uw huidige inkomen niet overeenkomt met het inkomen in het peiljaar. Als de verwachting is dat uw inkomen dit jaar ten minste € 2500,00 lager is dan het inkomen uit het peiljaar, dan kunt u de gemeente vragen uw inkomen vast te stellen op basis van het lopende jaar in plaats van op basis van het peiljaar.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.