Antwoord op vragen over het sociaal domein

Intrekking

Intrekking is het stopzetten van uw voorziening wanneer achteraf blijkt dat u helemaal geen recht had op een voorziening.

De wet geeft de volgende mogelijkheden op basis waarvan de gemeente mag uw voorziening mag intrekken:

  • U hebt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt aan de gemeente. Als de gemeente de juiste gegevens of alle gegevens zou hebben gekregen dan zou de gemeente tot een andere beslissing zijn gekomen.
  • U hebt de voorziening of het persoonsgebonden budget niet langer nodig.
  • De voorziening of het persoonsgebonden budget is niet meer toereikend te noemen.
  • U voldoet niet aan de eisen/voorwaarden die bij de voorziening of het persoonsgebonden budget horen.
  • U gebruikt de voorziening of het persoonsgebonden budget niet of u gebruikt het niet voor het juiste doel.

Tegen het besluit uw voorziening in te trekken, kunt u bezwaar maken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.