Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kindervoorzieningen

Als uw kind een beperking heeft en aan de voorwaarden voldoet, kan de gemeente hiervoor een voorziening geven. Hierna wordt beschreven welke voorzieningen uw gemeente kan verstrekken en welke voorwaarden er gelden:

Aangepaste box en aankleedtafel (commode)

Is uw kind aangewezen op een aangepaste box en/of aankleedtafel (commode), dan kan de gemeente u hier een voorziening voor geven. Echter, deze voorziening kan ook onder de Zvw vallen. Als uw kind op grond van de Zvw in aanmerking komt voor een aangepaste box en aankleedtafel kunt u geen aanspraak meer maken op de Wmo voor deze voorziening.

Douchestoel op wielen

Douche- en toiletstoelen op wielen zijn speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse verzorging van kinderen met beperkingen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Over het algemeen zijn deze hulpmiddelen niet geschikt voor kinderen die alleen liggend verzorgd kunnen worden. Als uw kind alleen liggend verzorgd kan worden, dan hebt u mogelijk recht op een douchebrancard.

Duofiets

Een duofiets is een speciale tandem waarbij uw kind voorop fietst. Uw kind heeft daardoor een goed zicht op de weg en kan verkeersinzicht ontwikkelen, terwijl u uw kind goed in de gaten kunt houden. De duofiets is in principe geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.

Mogelijke aanpassingen aan de duofiets

Er zijn verschillende mogelijkheden om de duofiets voor de situatie van uw kind geschikt te maken:

  • De zitplaats kan worden aangepast.
  • Er zijn twee verschillende maten frame mogelijk.
  • Een hulpmotor is mogelijk.
  • Dubbele besturing of één vast stuur is mogelijk.
  • Standaard moeten de begeleider én het kind trappen, dit kan worden aangepast (bijvoorbeeld zo dat het kind niet hoeft te trappen).

Autozitjes en fietszitjes

Is uw kind aangewezen op een aangepast auto- of fietszitje? Dan kan de gemeente u hiervoor een voorziening verstrekken. Om recht te hebben op een aangepast auto- of fietszitje, moet u voldoen aan de voorwaarden voor vervoersvoorzieningen.

Controle

Hebt u een aangepast zitje? Dan is het belangrijk dat u regelmatig laat controleren of dit nog geschikt is voor uw kind. Wanneer uw kind groeit of als zijn of haar medische situatie verandert, dan kan een zitje ongeschikt raken. De gemeente kan zelf besluiten om regelmatig te controleren of de voorziening nog geschikt is. U kunt ook zelf aangeven dat de voorziening in uw ogen niet langer geschikt is. De gemeente kan dan onderzoeken of een andere voorziening noodzakelijk is.

Speelvoertuigen

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor jonge kinderen die zowel voor spelen als voor verplaatsen geschikt zijn. Tot de speelvoertuigen behoren de voorzieningen voor speelmobielen en kruiphulpmiddelen.

Speelmobielen

Speelmobielen zijn bedoeld voor buiten. Uw kind kan de voorziening zelf voortbewegen door middel van een hendel. Een speelmobiel is wendbaar en geschikt voor grotere afstanden. Een voorbeeld van een speelmobiel is een “Vliegende Hollander”.

Kruiphulpmiddelen

Kruiphulpmiddelen of kruipwagens zijn bedoeld voor kinderen die niet kunnen kruipen. Door een kruiphulpmiddel kan uw kind zich liggend of zittend met de handen voortbewegen.

Buggy

Een aangepaste buggy of wandelwagen is een rolstoelvoorziening voor kinderen met lichte beperkingen die nog niet toe zijn aan een rolstoel. Een aangepaste buggy is breder en groter dan een gewone buggy. De buggy biedt lichte ondersteuning en is geschikt voor kinderen met een redelijke spierfunctie.

Zitondersteuningselementen

Een zitondersteuningselement of zitorthese is bedoeld voor kinderen die niet in een gewone kinder(rol)stoel kunnen zitten. De specifieke vorm van deze elementen heeft als doel vergroeiingen te voorkomen.

Zitondersteuningselementen zijn in meerdere maten beschikbaar en kunnen worden voorzien van hoofdsteunen, schouderfixatiebeugels of een vestje om uw kind vast te zetten. Het zitondersteuningselement kan een voorloper zijn voor een rolstoel of een vervoersmiddel.

Kuipstoeltjes

Er zijn ook kuipvormige zitondersteuningselementen, bedoeld voor kinderen vanaf 14 maanden die veel ondersteuning en correctie nodig hebben.

Zitondersteuningselementen voor op school

Als het zitondersteuningselement is bedoeld voor op school, dan gaat het om een onderwijsvoorziening. Deze voorziening valt niet onder de Wmo, maar onder de IWIA (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Dit betekent dat niet de gemeente, maar UWV het ondersteuningselement kan vergoeden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een voorziening moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Aan welke voorwaarden u moet voldoen, is afhankelijk van de voorziening. In onderstaand schema staat per voorziening aan welke voorwaarden u moet doen. Uw gemeente kan daarnaast nog extra regels hebben waaraan u moet voldoen.

VoorzieningAan welke voorwaarden moet u voldoen?
Aangepaste box en aankleedtafel (commode)Voorwaarden voor woonvoorzieningen
Douchestoel op wielenVoorwaarden voor woonvoorzieningen
DuofietsVoorwaarden voor vervoersvoorzieningen
AutozitjesVoorwaarden vervoersvoorzieningen
SpeelvoertuigenVoorwaarden rolstoelvoorzieningen
BuggyVoorwaardenrolstoelvoorzieningen
ZitondersteuningselementenAfhankelijk van waar u het zitondersteuningselement gebruikt, moet u voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen of vervoersvoorzieningen.

Wat heeft de gemeente bepaald over kindervoorzieningen?

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Bijdrage

De gemeente kan alleen voor woningaanpassingen een bijdrage in de kosten vragen. In dat geval is de ouder de bijdrage verschuldigd namens het kind.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.